תמונת מנוי: תאטרון בדרך אחרת- קורס אקדמי 2 (סמסטר ב)

תאטרון בדרך אחרת- קורס אקדמי 2 (סמסטר ב)

הצגות מבוגרים
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 5

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים