תמונת מנוי: פרינג' CARD

פרינג' CARD

הצגות מבוגרים
עונה: 2016/2020
כרטיסי מנוי: 5

פרטים נוספים

המנוי מקנה:

5 הצגות (מקור ו/או אורחות) לפי בחירת הלקוח!

ניתן לממש עד 4 כרטיסים להצגה אחת.

*המנוי תקף לשנה מיום הרכישה

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים