חברי אגודת הידידים

גב' גילה יקותיאלי

גב' ענת אפרתי

גב' נורית קארס

גב' נועה גרויסרו

גב' דרורה בנני

מר שמואל שלום

גב' אירית גרינבאום

מר אשר גרינבאום

רו"ח משה פרג

גב' ירונה בן שלום ריצ'רדסון

ד"ר מישקה אבנת

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים