אישורי העמותה

אישור נגישות

אישור ניהול ספרים 

אישור ניכוי מס 

רישיון עסק
תעודת רישום העמותה 

אישור ניהול חשבון 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים